NÂNG CAO HIỆU QUẢ TUYÊN TRUYỀN CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG TẠI CHI BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC KẠN HIỆN NAY

Công tác tuyên truyền, phổ biến, chỉ thị, nghị quyết của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa chủ trương, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống. Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước chỉ có thể đi vào cuộc sống khi chúng ta thực hiện tốt việc tuyên truyền, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đúng và đầy đủ, biến nhận thức thành tình cảm, trách nhiệm, hành động để thực hiện.

Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn là nơi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở nên công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và học viên nhà trường có vị trí đặc biệt quan trọng. Công tác tuyên truyền không chỉ là đối với cán bộ, giảng viên nhà trường mà còn có cả đối tượng học viên. Nhận thức rõ vị trí và tầm quan trọng của công tác này, trong thời gian qua Chi bộ Trường Chính trị tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên tryền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và triển khai kịp thời đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động. Cụ thể:

Chi bộ đã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị gắn với tổ chức nghiêm túc việc học tập và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII)  và các chỉ thị, nghị quyết Trung ương khóa XIII (Hội nghị lần thứ 4, thứ 5, thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương); Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động tham gia học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 và 2023, các văn bản của Trung ương, của tỉnh bằng hình thức trực tuyến, qua truyền hình Bắc Kạn và học trực tiếp theo đúng chỉ đạo của cấp trên.

Trong các kỳ sinh hoạt Chi bộ thường kỳ, các văn bản của Trung ương, của tỉnh cũng được Chi ủy cập nhật thường xuyên, triển khai, tuyên truyền kịp thời trong toàn thể đảng viên và được tổ chức thực hiện hiệu quả qua nhiệm vụ chuyên môn. Nhất là trong công tác giảng dạy, việc tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được đội ngũ giảng viên lồng ghép trong nội dung từng bài giảng, từng môn học, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, gắn lý luận với thực tiễn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại Chi bộ Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn còn một số hạn chế và khó khăn nhất định. Điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện giảng dạy phục vụ đội ngũ giảng viên tác nghiệp còn hạn chế; khó khăn trong công tác tuyển sinh nên việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị chưa thực hiện hoàn thành được nhiệm vụ thu tự chủ được giao; một số giảng viên còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy cũng như khả năng tuyên truyền…

Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong thời gian tới tại Chi bộ Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, Chi ủy, Chi bộ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập, triển khai, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh theo đúng yêu cầu của cấp trên. Quán triệt và triển khai nghiêm túc trong cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động. Biến chủ trương thành hành động, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Hai là, đội ngũ giảng viên tích cực tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Lồng ghép trong nội dung bài giảng, đặc biệt là nghị quyết Trung ương khóa XIII của Đảng. Chủ động trong khai thác thông tin, cập nhật kiến thức mới để nâng cao chất lượng giảng dạy và hiệu quả trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ba là, Chi ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục kiến nghị cơ quan cấp trên chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho nhà trường trong công tác tuyển sinh, mở lớp, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho nhiệm vụ giảng dạy. Bên cạnh đó, quan tâm tới công tác cán bộ, tổ chức bộ máy của nhà trường, đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ… cho đội ngũ viên chức, giảng viên đáp ứng yêu cầu hiện nay.

Bốn là, tăng cường công tác quản lý trong triển khai học tập, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh tổ chức. Hạn chế tình trạng cán bộ, giảng viên, học viên nghỉ tham gia học tập với nhiều lý do không chính đáng. Trường hợp đặc biệt, cần tổ chức học sau bằng các hình thức khác để nâng cao chất lượng hiệu quả của việc học tập chỉ thị, nghị quyết, bảo đảm đúng yêu cầu quy định./.

 

CN Nông Thị Thanh Hường

Giảng viên, Khoa Lý luận cơ sở

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 24
  • Trong tuần: 2 147
  • Tất cả: 31061

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC KẠN

Trụ sở: Tổ 4, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 02093.871.095, 02093.871.787, 02093.810.875

Email: truongchinhtri.tct@backan.gov.vn


Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ webstite này
Thiết kế bởi VNPT