Chi Bộ Trường Chính Trị Tỉnh Bắc Kạn Tổ Chức Tổng Kết Công Tác Đảng Năm 2017 Và Triển Khai Nhiệm Vụ Năm 2018
anh tin bai

 

Sáng ngày 05/01/2018, Chi bộ Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Lục Do – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh; Đồng chí Nguyễn Minh Đức – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả công tác Đảng năm 2017 của đơn vị trên các mặt: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2017, Chi bộ Trường Chính trị tỉnh đã phát huy vai trò lãnh đạo, đổi mới phương thức quản lý điều hành, ban hành các nghị quyết, kế hoạch, xây dựng các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện đối với các tổ đảng và đảng viên trong đơn vị. Chỉ đạo ban hành, sửa đổi các quy chế, quy định của đơn vị tạo ra sự chuyển động mạnh mẽ trong Chi bộ, lan tỏa xuống các đơn vị khoa, phòng. Qua đó, đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học năm 2017…

Chi bộ đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết văn bản của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên. Trong Chi bộ không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng. chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chi bộ hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ mà chương trình công tác năm 2017 đã đề ra; chất lượng hoạt động của cấp ủy có nhiều chuyển biến rõ nét, đi vào chiều sâu thực chất, nội dung sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới, hấp dẫn, sinh hoạt chuyên đề được chú trọng. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng không ngừng được củng cố, tăng cường; ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Lục Do – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh cho rằng, Chi bộ Trường Chính trị tỉnh cần rút ra những bài học kinh nghiệm, tăng cường sự đoàn kết, chú ý việc duy trì sinh hoạt (trong đó có sinh hoạt chuyên đề), chú ý vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy,… để phát huy những kết quả đạt được của năm 2017, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2018.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Minh Đức – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường quán triệt toàn Chi bộ ngay từ những ngày đầu năm cần tập trung xây dựng các Nghị quyết, triển khai các kế hoạch cụ thể và giao nhiệm vụ theo từng nhóm vấn đề. Trong năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị là tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp cho tỉnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.

Cũng tại Hội nghị, 05 tổ đảng và 24 đảng viên đã được Chi bộ biểu dương hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 tổ đảng và 03 đảng viên được tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017./.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 73
  • Trong tuần: 858
  • Tất cả: 26349

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC KẠN

Trụ sở: Tổ 4, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 02093.871.095, 02093.871.787, 02093.810.875

Email: truongchinhtri.tct@backan.gov.vn


Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ webstite này
Thiết kế bởi VNPT