TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC KẠN THAM DỰ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2024, 2025 VÀ QUÁN TRIỆT MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG, CỦA TỈNH
anh tin bai

Thực hiện Công văn số 1952-CV/TU, ngày 05/3/2024 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc mời dự Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, 2025 và quán triệt một số văn bản mới của Trung ương, của tỉnh, sáng ngày 12/3/2023, Trường Chính trị tỉnh tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động nhà trường tham gia Hội nghị theo hình thức trực tuyến. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại 202 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghe đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, 2025 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra”. Đồng thời, hội nghị được nghe các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai một số văn bản mới của Trung ương và của tỉnh như Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Quy  định  số 125-QĐ/TW, ngày  10/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, mối quan  hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Quy định  số 138-QĐ/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan; Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 23/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Kết  luận  số 62-KL/TW, ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập…

Kết thúc hội nghị, với những nội dung đã được triển khai, toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn tỉnh nói chung và cán bộ, đảng viên, người lao động Trường Chính trị nói riêng đã kịp thời cập nhật, nắm bắt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra và những quan điểm, chủ trương mới của Đảng, Nhà nước. Từ đó, tiếp tục nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác để đóng góp vào cuộc đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết nhất trí cao trong việc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

ThS Bùi Thị Phong Huyền

  Chuyên viên Phòng QLĐT&NCKH

 

Chú thích ảnh đại diện và ảnh minh họa tin: Viên chức, người lao động Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn xem phóng sự tài liệu tại buổi học chuyên đề 

Ảnh Phượng Chuyên

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 69
  • Trong tuần: 854
  • Tất cả: 26345

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC KẠN

Trụ sở: Tổ 4, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 02093.871.095, 02093.871.787, 02093.810.875

Email: truongchinhtri.tct@backan.gov.vn


Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ webstite này
Thiết kế bởi VNPT