Ban Chấp Hành Chi Bộ Trường Chính Trị Tỉnh Bắc Kạn Khóa VI, Nhiệm Kỳ 2015 – 2020 Làm Tốt Công Tác Lãnh Đạo, Chỉ Đạo, Thực Hiện Thắng Lợi Nhiệm Vụ Được Giao

 

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhà trường trong nhiệm kỳ 2015-2020, thảo luận đưa ra những giải pháp khắc phục hạn chế và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường đã thay mặt Ban Chi ủy đọc báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Chi ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo nêu rõ, đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chi ủy có 05 đồng chí (01 đồng chí Bí thư, 01 đồng chí Phó Bí thư và 03 đồng chí Ủy viên). Đến cuối nhiệm kỳ, Ban Chi ủy có 04 đồng chí (01 đồng chí Chi ủy viên nghỉ hưu).

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chi ủy Nhà trường đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, đồng thuận, thống nhất, làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong suốt nhiệm kỳ, cụ thể:

– Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên trong suốt nhiệm kỳ luôn ổn định, đoàn kết, thống nhất; luôn phấn khởi, yên tâm công tác; yêu ngành, yêu nghề; tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, Ban Giám hiệu. Hằng năm cán bộ, đảng viên đều hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chi bộ Nhà trường luôn được đánh giá xếp loại  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt năm 2019, Chi bộ được Đảng ủy các Cơ quan tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tặng Giấy khen Chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

– Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Cấp ủy đã tăng cường chỉ đạo công tác cán bộ, đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; thường xuyên chăm lo xây dựng chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, nhất là trình độ sau đại học. Hằng năm, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chỉ tiêu, kế hoạch của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND giao, Cấp ủy còn lãnh đạo đơn vị mở thêm các lớp đào tạo, bồi dưỡng bằng nguồn kinh phí do học viên đóng góp để thực hiện nhiệm vụ tự chủ được tỉnh giao; nộp thuế và trích lập Quỹ Bổ sung thu nhập để chi thu nhập tăng thêm, nâng cao thu nhập cho công chức, viên chức và người lao động,

– Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể quần chúng: Ban Chi ủy đã quan tâm đến việc đổi mới nội dung sinh hoạt cấp uỷ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và việc triển khai tổ chức thực hiện và các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh như Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Quy định số 55-QĐi/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương… Qua làm tốt công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Ban Chi ủy đã góp phần siết chặt thêm kỷ luật, kỷ cương trong Chi bộ; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trung thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của mỗi đảng viên, đặc biệt là Cấp ủy và Ban Giám hiệu, tạo chuyển biến tích cực và rõ nét trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác phát triển đảng viên được Ban Chi ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo quy định; thường xuyên giữ mối liên hệ với Cấp ủy, Đảng ủy cơ sở để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Ban Chi ủy cũng luôn thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; bố trí, sử dụng cán bộ cơ bản hợp lý, quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kế cận cho các chức danh lãnh đạo.

Ban Chi ủy cũng làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Hằng năm, chính quyền thực hiện nhiệm vụ chính trị luôn đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Công đoàn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; thực hiện tốt việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, Bộ luật Lao động. Chi đoàn thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao; luôn là đội xung kích trong các hoạt động của đơn vị.

– Trong công tác kiểm tra, giám sát: Căn cứ văn bản hướng dẫn của cấp trên, Ban Chi ủy đã xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên toàn khóa. Đảm bảo 100% đảng viên được kiểm tra, giám sát đều thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng.

– Trong công tác lãnh đạo xây dựng nông thôn mới và công tác xã hội nhân đạo, từ thiện: Ban Chi ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo việc giúp đỡ các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới và công tác xã hội nhân đạo, từ thiện đạt hiệu quả, cụ thể: Tổng số tiền công chức, viên chức, người lao động và học viên của nhà trường quyên góp, ủng hộ giúp đỡ các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới và công tác xã hội nhân đạo, từ thiện là: 587.106.812 đồng, 240 công lao động, 30 chiếc giường, 20 bộ chăn đệm ấm, 31 áo ấm và nhiều chăn ấm cho học sinh nghèo và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh việc điểm qua các kết quả đã làm được, báo cáo kiểm điểm Ban Chi ủy cũng đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót mà Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2020 còn mắc phải. Đồng thời, cũng rút ra các bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu hoạt động của Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Đại hội, các đại biểu cũng tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, đồng thuận, thống nhất và trách nhiệm cao, Ban Chi ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng sẽ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập thể cán bộ, đảng viên Nhà trường thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.

ThS. Nguyễn Hồng Lĩnh

Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật

———————————–
Chú thích ảnh đại diện: Ban Chấp hành Chi Bộ trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 nhận quà lưu niệm sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Ảnh: Hồng Linh

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 124
  • Trong tuần: 825
  • Tất cả: 35320

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC KẠN

Trụ sở: Tổ 4, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 02093.871.095, 02093.871.787, 02093.810.875

Email: truongchinhtri.tct@backan.gov.vn


Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ webstite này
Thiết kế bởi VNPT