TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC KẠN KIỆN TOÀN CÁC VỊ TRÍ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG BAN GIÁM HIỆU VÀ CÁC KHOA, PHÒNG

Được sự quan tâm, nhất trí và thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về công tác cán bộ nhằm đảm bảo yêu cầu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong năm 2023 và đầu năm 2024, Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn đã được bổ sung, kiện toàn một số vị trí lãnh đạo, quản lý còn khuyết thiếu trong Ban Giám hiệu và các khoa, phòng. Cụ thể: 

 

anh tin bai

Đồng chí TS, GVCC Âu Thị Hồng Thắm - Phó Hiệu trưởng phụ trách được bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng tại Quyết định số 1075-QĐ/TU, ngày 24/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, đồng chí Âu Thị Hồng Thắm giữ chức vụ Hiệu trưởng từ ngày 01/8/2023.

anh tin bai

 

Đồng chí ThS, GVC Trần Doãn Quyên - Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật được bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng tại Quyết định số 1175-QĐ/TU, ngày 24/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, đồng chí Trần Doãn Quyên giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng từ ngày 01/11/2023.

 

Như vậy, sau khi kiện toàn, hiện nay Ban Giám hiệu nhà trường đã đủ 3 đồng chí: TS, GVCC Âu Thị Hồng Thắm - Hiệu trưởng; ThS, GVC Đỗ Tài - Phó Hiệu trưởng; ThS, GVC Trần Doãn Quyên - Phó Hiệu trưởng. Việc bổ nhiệm hai đồng chí trong Ban Giám hiệu không chỉ đã khắc phục sự khuyết thiếu vị trí Hiệu trưởng sau thời gian 5 tháng, thiếu về cơ cấu số lượng thành viên Ban Giám hiệu sau 8 tháng mà còn đảm bảo tốt yêu cầu về triển khai các nhiệm vụ chuyên môn được phân công trong các thành viên Ban Giám hiệu.

 

Sau khi Ban Giám hiệu được kiện toàn, theo quy định về phân cấp quản lý, Chi ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã tiến hành bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo là trưởng, phó các khoa, phòng còn khuyết thiếu đảm bảo các bước theo đúng quy trình và tính khách quan về công tác cán bộ. Bao gồm:

anh tin bai

Đồng chí ThS, GVC Cù Thị Thu Trang - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Quyết định số 09-QĐ/TCT, ngày 11/01/2024 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn về việc bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, đồng chí Cù Thị Thu Trang giữ chức vụ Trưởng phòng từ ngày 12/01/2024.

 

anh tin bai

Đồng chí ThS, GVC Nguyễn Việt Hòa - Giảng viên, Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Quyết định số 06-QĐ/TCT, ngày 11/01/2024 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn về việc bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, đồng chí Nguyễn Việt Hòa giữ chức vụ Phó Trưởng phòng từ ngày 12/01/2024.

anh tin bai

Đồng chí ThS, GVC Tô Lan Hương - Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Lý luận cơ sở được bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Lý luận cơ sở tại Quyết định số 07-QĐ/TCT, ngày 11/01/2024 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn về việc bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, đồng chí Tô Lan Hương giữ chức vụ Trưởng khoa từ ngày 12/01/2024.

anh tin bai

 

Đồng chí ThS, GVC Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật được bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật tại Quyết định số 08-QĐ/TCT, ngày 11/01/2024 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn về việc bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh giữ chức vụ Trưởng khoa từ ngày 12/01/2024.

 

anh tin bai

Đồng chí Đinh Tuấn Giang - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu tại Quyết định số 10-QĐ/TCT, ngày 26/01/2024 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn về việc bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, đồng chí Đinh Tuấn Giang giữ chức vụ Trưởng phòng từ ngày 01/02/2024.

Việc bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý trong Ban Giám hiệu và các khoa, phòng còn thiếu của Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn là nhiệm vụ cấp thiết, quan trọng và đảm bảo đúng yêu cầu khách quan trong bối cảnh nhà trường đang nỗ lực từng bước thực hiện Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn đạt chuẩn mức 1. Đồng thời góp phần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các đồng chí được bổ nhiệm là những hạt nhân tiêu biểu của đơn vị, có uy tín và năng lực, có khả năng tập hợp, đoàn kết viên chức, người lao động. Hoàn thiện các yêu cầu trên về công tác cán bộ của đơn vị, Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục đạt được những kết quả cao trong thực hiện nhiệm vụ, xứng đáng là một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh nhà./.

 

ThS Triệu Thị Phượng Chuyên

Phòng QLĐT & NCKH

 

Chú thích ảnh đại diện: Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho đồng chí Âu Thị Hồng Thắm. 

Ảnh: Hương Dịu

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 70
  • Trong tuần: 855
  • Tất cả: 26346

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC KẠN

Trụ sở: Tổ 4, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 02093.871.095, 02093.871.787, 02093.810.875

Email: truongchinhtri.tct@backan.gov.vn


Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ webstite này
Thiết kế bởi VNPT