TRƯỜNG CHÍNH TRỊ BẮC KẠN VINH DỰ CÓ MỘT ĐỒNG CHÍ LÀ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH

Thực hiện chỉ thị số 08-CT/TW ngày 08/3/1957 của Trung ương Đảng về thành lập trường Đảng ở mỗi tỉnh, ngày 09/5/1957 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Quyết nghị số 40-QN/BK về việc thành lập Trường Đảng ở tỉnh Bắc Kạn và lấy tên là Trường Phùng Chí Kiên đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn. Đến năm 1965 Trường sáp nhập với Trường Đảng tỉnh Thái Nguyên thành Trường Đảng tỉnh Bắc Thái. Năm 1996 tỉnh Bắc Kạn được tái thành lập, căn cứ Quyết định số 88-QĐ/TW, ngày 05/9/2994 của Ban Bí thư về việc thành lập trường chính trị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ngày 21/7/1997, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 16-QĐ/TU và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 31/7/1997 về việc thành lập Trường Chính trị tỉnh. Với bề dày truyền thống gần 70 năm xây dựng và phát triển, trong những năm qua, tập thể cán bộ, giảng viên và học viên Nhà trường luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm sát sao và tạo điều kiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn. Đến nay, Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn đã trở thành địa chỉ đào tạo, bồi dưỡng tin cậy cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Đồng thời là một nơi nghiên cứu khoa học về lý luận, tổng kết thực tiễn góp phần phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh nói riêng, góp phần vào sự phát triển của đất nước nói chung.

Hòa trong không khí “Ngày hội của toàn dân” 23 tháng 5, Trường Chính trị Bắc Kạn vinh dự lần đầu tiên có 2 đồng chí được giới thiệu tham gia ứng cử HĐND tỉnh Bắc Kạn. Ngày 29 tháng 5 năm 2021 Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, đồng chí Âu Thị Hồng Thắm Phó bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã trúng cử đại biểu HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Âu Thị Hồng Thắm là người dân tộc Tày, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1972 tại xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Đồng chí có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, giảng viên cao cấp, nữ tiến sĩ đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn về chuyên ngành sử học. Với trình độ chuyên môn cao và bằng kinh nghiệp thực tiễn của mình, đồng chi đã xây dựng Chương trình hành động ứng của đại biểu HĐND tỉnh bằng tâm huyết và khát khao cống hiến. Chương trình hành động của đồng chí đã được cử tri ở đơn vị bầu cử đánh giá rất cao và đã trao gửi niềm tin, tin tưởng đồng chí sẽ thật sự trở thành người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, thay mặt nhân dân quyết định các vấn đề quan trọng của các địa phương, đồng thời giám sát việc tổ chức thực hiện Hiến pháp, pháp luật, nghị quyết của HĐND cùng cấp.

Trở thành đại biểu HĐND tình khi được cử tri bầu theo những nguyên tắc bầu cử như: phổ thông nhằm bảo đảm tính dân chủ, công khai và sự tham gia rộng rãi của các tần lớp nhân dân trong bầu cử, bảo đảm để mọi công dân không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền tham gia bầu cử; nguyên tắc bình đẳng, nguyên tắc này được thể hiện trong các quy định của pháp luật về quyền bầu cử và ứng cử của công dân. Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở một nơi cư trú và chỉ được ghi tên ứng cử ở một đơn vị bầu cử. Mỗi cử tri chỉ được bỏ một phiếu bầu cử, giá trị phiếu bầu của mỗi cử tri như nhau không có sự phân biệt; nguyên tắc bầu cử trực tiếp, là việc cử tri trực tiếp đi bầu cử, tự bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu để lựa chọn người đủ tín nhiệm vào cơ quan quyền lực Nhà nước; nguyên tắc bỏ phiếu kín, theo nguyên tắc này, cử tri bầu ai, không bầu ai đều được bảo đảm bí mật. Được cử tri thuộc đơn vị bầu cử tín nhiệm với những nguyên tắc bầu cử trên, có thể khẳng định rằng đồng chí đã thật sự có được niềm tin của cử tri.

Với những đóng góp của đồng chí trong ngành giáo dục của Tỉnh trước đây và những đóng góp hiện tại của đồng chí trong sự nghiệp trồng người của Đảng hiện nay trên cương vị Phó Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh, tin tưởng rằng đồng chí Âu Thị Hồng Thắm là người có đầy đủ phẩm chất chính trị, năng lực công tác để đảm nhận thêm nhiệm vụ mới. Đó là vinh dự, đồng thời cũng lầ tránh nhiệm lớn đối với cá nhân đồng chí và cũng là sự vinh dự và tự hào đối với tập thể cán bộ, đảng viên Trường Chính trị Bắc Kạn.

Trong thời gian tới để đồng chí Âu Thị Hồng Thắm làm tốt các nhiệm vụ trên cương vị Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đòi hỏi đồng chí phải luôn sâu sát, gần gũi với nhân dân; liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình, biết lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân; có trách nhiệm tiếp công dân, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Hội đồng nhân dân và cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phải có chính kiến, bản lĩnh vững vàng, dám làm, dám chịu vì quyền lợi, lợi ích của nhân dân là trên hết. Đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý chuyên môn của Trường, bên cạnh đó cũng rất cần sự sẻ chia trách nhiệm, chung tay góp sức của đội ngũ cán bộ, đảng viên Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn để đồng chí Âu Thị Hồng Thắm luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó./.

ThS Trương Cao Thoan

 Giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 39
  • Trong tuần: 757
  • Tất cả: 32718

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC KẠN

Trụ sở: Tổ 4, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 02093.871.095, 02093.871.787, 02093.810.875

Email: truongchinhtri.tct@backan.gov.vn


Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ webstite này
Thiết kế bởi VNPT