TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ XIN Ý KIẾN TƯ VẤN DỰ THẢO ĐỀ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC KẠN ĐẠT CHUẨN

Sáng ngày 08/12/2022, Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị xin ý kiến tư vấn dự thảo đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn đạt chuẩn. Tham dự Hội nghị đại diện lãnh đạo và một số phòng ban của 08 sở ngành trong tỉnh đã đưa ra những ý kiến trao đổi, thảo luận, tư vấn thiết thực cho Dự thảo Đề án.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Thị Thu Trang – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Đồng chí Đỗ Thị Hiền – Phó Giám đốc Sở Tài chính; Đồng chí Mã Văn Thịnh – Giám đốc Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và môi trường, Văn phòng Tỉnh uỷ; Ban Giám hiệu nhà trường cùng lãnh đạo các khoa, phòng Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn. Dự và đưa tin Hội nghị có các đồng chí phóng viên Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Đồng chí Đặng Thị Thu Trang – Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và đồng chí Nguyễn Minh Đức – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị  – Ảnh: Thu Trang

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Ban Giám hiệu nhà trường trình bày tóm tắt Dự thảo Đề án. Trên cơ sở Dự thảo đã có 09 ý kiến trao đổi, thảo luận, tư vấn của lãnh đạo và đại diện phòng chuyên môn của các sở, ban, ngành cho Dự thảo Đề án. Các ý kiến tập trung vào giải pháp xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn trên 06 nhóm tiêu chí theo Quy định số 11-QĐ/TW: Thể chế, quy định; Đội ngũ cán bộ, viên chức; Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; Xây dựng văn hoá trường Đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương; Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và tài chính.

Hội nghị xác định Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn còn nhiều tiêu chí chưa đạt chuẩn so với quy định đặc biệt là nhóm tiêu chí về chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức; về cơ sở vật chất. Để phấn đấu đạt chuẩn trong thời gian tới cơ bản cần sự chủ động cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường, bên cạnh đó cần có sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành của tỉnh. Về kinh phí, nhà trường cần sớm xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở để Sở Tài chính tham mưu cho tỉnh cấp kinh phí cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. Về cơ sở vật chất của nhà trường cơ bản các ý kiến đề xuất phương án cải tạo nâng cấp tại chỗ để phù hợp với điều kiện kinh phí và quỹ đất của tỉnh.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Đức – Hiệu trưởng nhà trường đã tiếp thu tất cả các ý kiến góp ý, chỉnh sửa cho Dự thảo Đề án của các sở, ban, ngành trong tỉnh, đồng chí cũng bày tỏ mong muốn Sở Tài chính sớm có ý kiến chỉ đạo hướng dẫn cụ thể để các đơn vị xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật. Về cơ sở vật chất, nhà trường sẽ tham mưu theo phương án cải tạo tại chỗ, đồng thời hoàn thiện Dự thảo Đề án gửi Ban Tổ chức trình Thường trực Tỉnh uỷ phê duyệt trong thời gian sớm nhất. Trong thời gian tới, Trường sẽ nỗ lực cố gắng thực hiện nhiệm vụ chính trị bám sát các tiêu chí theo Quy định số 11-QĐ/TW, đề nghị các sở, ban, ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện phối hợp để thực hiện tốt việc tham mưu Đề án Xây dựng Trường Chính trị Bắc Kạn đạt chuẩn theo quy định.

Cù Thị Thu Trang

Phó Trưởng phòng QLĐT&NCKH