THÔNG TIN THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC NĂM 2020

  1. Danh mục đề tài khoa học
TT Cấp thực hiện Mã số Tên đề tài, sáng kiến Chủ nhiệm Đơn vị chủ trì
1 Cấp cơ sở 5.2020.01 Chất lượng đội ngũ y, bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn hiện nay Tô Lan Hương Khoa LLCS
2 Cấp cơ sở 5.2020.02 Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn hiện nay Nguyễn Hải Yến Khoa NN&PL
3 Cấp cơ sở 5.2020.03 Chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn hiện nay Đàm Thùy Dương Khoa XDĐ
4 Cấp cơ sở 5.2020.04 Chất lượng tổ chức thực hiện các phong trào hành động cách mạng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn hiện nay Phùng Thị Thu Phương Khoa XDĐ
5 Cấp cơ sở 5.2020.05 Chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp cơ sở tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn hiện nay Triệu Thị Phượng Chuyên Phòng QLĐT&NCKH
6 Cấp cơ sở 5.2020.06 Chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng giảng đường, ký túc xá ở Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn hiện nay – Thực trạng và giải pháp Đỗ Tài Phòng TC,HC,TT,TL
7 Cấp khoa 5.2020.07 Nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Thị Thanh Hường Khoa LLCS
8 Cấp khoa 5.2020.08 Chất lượng giáo dục pháp luật của Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn hiện nay Trương Cao Thoan Khoa NN&PL

 

 

  1. Danh mục sáng kiến cấp cơ sở
TT Tác giả Tên sáng kiến
1 Đàm Thùy Dương
Phùng Thị Thu Phương (đồng tác giả)
Vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học tình huống trong giảng dạy phần V.3: Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở – chương trình Trung cấp LLCT-HC ở Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn hiện nay
2 Nguyễn Thị Thu Huyền Xây dựng giáo án điện tử trong giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
3 Nguyễn Hồng Lĩnh Đổi mới hoạt động tổ chức thi, kiểm tra ở Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn hiện nay

 

3. Danh mục hội thảo khoa học 

TT Cấp tổ chức Đơn vị chủ trì, phối hợp Chủ đề hội thảo Thời gian tổ chức
1 Cấp tỉnh Tỉnh ủy

(Trường Chính trị tỉnh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu)

“Bác Hồ với quê hương Bắc Kạn. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng, phát triển tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay” 08/5/2020

 

  1. Danh mục công trình khoa học dạng sách, giáo trình, tập bài giảng, nội san
TT Tên công trình Ghi chú
1 Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn (1957 – 2020) Hoàn thành cấp phép xuất bản tháng 12/2020.
2 Tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Bắc Kạn” Biên soạn và chuyển về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thẩm định nội dung tháng 12/2020
3 Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn” số 26-2020 Phát hành nhân dịp kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020)