Thông báo về việc tuyển dụng viên chức, công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh năm 2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo nhu cầu, kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 bằng hình thức thi tuyển cho các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, đoàn thể tỉnh:

1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu, cụ thể:

1.1. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức: 31 chỉ tiêu, gồm:

– Tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh: 06 chỉ tiêu;

– Tuyển công chức vào làm việc tại các huyện ủy, thành ủy: 25 chỉ tiêu

1.2. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trường Chính trị tỉnh: 01 chỉ tiêu

2. Đối tượng tuyển: Những người đã tốt nghiệp các trường Đại học có chuyên môn phù hợp vói nhu cầu tuyển dụng

3. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển:

Từ ngày 28/12/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 28/1/2018 (trong giờ hành chính)

4. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

Phòng Tổ chức cán bộ và Bảo vệ chính trị nội bộ (tầng II) Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trụ sở các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng được đăng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và niêm yết công khai tại các trụ sở các ban đảng, đoàn thể tỉnh, các huyện ủy, thành ủy./.

That`s why a memoir must focus https://www.grammar.com/difference_between_proofreading_and_copyediting on providing value, or benefit, to readers.