Thông báo mở lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước Chương trình chuyên viên năm 2012

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2012, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức mở 02 lớp “Bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước Chương trình chuyên viên năm 2012” cho cán bộ, công chức của tỉnh. Chứng chỉ bồi dưỡng do Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn cấp.

  1. Đối tượng chiêu sinh:

– Cán bộ, công chức đang làm việc trong các ban đảng, đoàn thể, huyện uỷ, thị uỷ, các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã là chuyên viên có mã ngạch công chức 01.003 hoặc tương đương chuyên viên, có trình độ chuyên môn đại học nhưng chưa qua khoá bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;

– Cán bộ, công chức loại D đang làm việc trong các ban đảng, đoàn thể, huyện uỷ, thị uỷ, các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên mà cơ quan đơn vị có nhu cầu, vị trí cho chuyển loại sang công chức loại C ngạch chuyên viên.

  1. Địa điểm tổ chức lớp: Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn.
  2. Thời gian bồi dưỡng: 40 ngày (học trong giờ hành chính).

– Lớp 01: Khai giảng 8 giờ 00 ngày 25/6/2012;

– Lớp 02: Khai giảng 8 giờ 00 ngày 20/8/2012.

Đề nghị các đơn vị căn cứ vào tình hình công việc của cơ quan, vị trí công tác và nhu cầu bồi dưỡng của cán bộ, công chức, đăng ký danh sách tham gia lớp bồi dưỡng về Sở Nội vụ trước ngày 12 tháng 6 năm 2012. Trên cơ sở danh sách đăng ký, Sở Nội vụ sẽ đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để xét, chọn các đối tượng đủ điều kiện tham gia lớp bồi dưỡng và giao cho Trường Chính trị tỉnh thông báo triệu tập chính thức.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Nội vụ. Địa chỉ: Tổ 1A, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; Điện thoại: 0281 3871 679; Fax: 0281 3870 685./.