PHỤ NỮ BẮC KẠN THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “PHỤ NỮ TÍCH CỰC HỌC TẬP, LAO ĐỘNG SÁNG TẠO, XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC”

Phát huy truyền thống của Phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ tỉnh Bắc Kạn trong thời kỳ đổi mới luôn thể hiện rõ vai trò là một trong những lực lượng nòng cốt, tích cực, chủ động tham gia học tập, lao động sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc. Từ đó, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường vượt mọi khó khăn để phát triển kinh tế gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Kạn. Đồng thời ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của Hội phụ nữ tỉnh Bắc Kạn trong sự nghiệp CNH,HĐH đất nước giai đoạn hiện nay.

Dưới sự chỉ đạo của Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam, trong những năm qua  các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã cụ thể hóa các tiêu chí để vận động, hướng dẫn hội viên, phụ nữ thực hiện phong trào thi đua thông qua việc rèn luyện 4 phẩm chất: “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được các cấp hội trong tỉnh lồng ghép linh hoạt và sáng tạo với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội Phụ nữ tỉnh đã rất chú trọng hoạt động đào tạo nghề, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Các cấp Hội trong tỉnh phối hợp với các ngành liên quan tư vấn, tuyên truyền cho cán bộ hội viên về học nghề. Kết nối với trung tâm dịch vụ việc làm, giải quyết việc làm cho lao động nữ, phối hợp với các doanh nghiệp tư vấn xuất khẩu lao động cho lao động nữ. Cùng với đó, Hội cũng cung cấp các kiến thức khoa học kỹ thuật cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình.  Hội viên phụ nữ đã tham gia tiết kiệm theo hệ thống của Ngân hàng chính sách xã hội, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển, tiết kiệm tự nguyện trong chi hội, nhóm Cổ phần tài chính tự quản. Đến đầu năm 2020, số tiền tiết kiệm đã được trên 26 tỷ đồng với 30.781 thành viên tham gia.

Trong xây dựng gia đình hạnh phúc, hòa thuận, những năm qua các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh luôn quan tâm triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Thực hiện chủ đề “An toàn cho phụ nữ – trẻ em” Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức 02 diễn đàn “Lắng nghe phụ nữ nói: chủ đề phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống mua bán người” tại xã Lương Thượng và Kim Hỷ huyện Na Rì.

Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã tạo không khí thi đua sôi nổi và thu lại được nhiều kết quả đó là nhiều mô hình hội cơ sở có cách làm hay, mang lại hiệu quả như: Hội Phụ nữ phường Nguyễn Thị Minh Khai đã phát động xây dựng mô hình nuôi lợn đất, lợn nhựa tiết kiệm; Hội phụ nữ phường Đức Xuân với mô hình “Hũ gạo tình thương”. Do đó, ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực lao động sản xuất, học tập và công tác, nhiều phụ nữ lao động giỏi, sáng tạo được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn biểu dương 655 gương phụ nữ điển hình.

Tuy nhiên, trong thực hiện phong trào vẫn còn bộ lộ một số hạn chế như: mô hình phát triển kinh tế có thu nhập cao chưa có nhiều, việc tìm đầu ra cho sản phẩm còn khó khăn. Trình độ, năng lực của một bộ phận phụ nữ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, chưa thấy hết trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia các phong trào thi đua, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Để phát huy vai trò của phụ nữ và thúc đẩy phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp

Thứ nhất, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động gắn với triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường.

Thứ hai, động viên phụ nữ phát huy tinh thần tự giác học tập bằng mọi hình thức, nâng cao nhận thức, trình độ văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống. Vận động phụ nữ khắc phục tâm lý tự ti, an phận, vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Thứ ba, khuyến khích phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng thân thiện với môi trường, xây dựng mô hình sản xuất thực phẩm sạch, tiêu dùng sạch trong hội viên phụ nữ.

Thứ tư, quan tâm hỗ trợ để các đối tượng phụ nữ có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất đều có thể tiếp cận nguồn vốn phù hợp.

Trong những năm qua, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã lan tỏa vào đời sống và tác động mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh. Trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, phong trào này chắc chắn sẽ còn được phát huy mạnh mẽ hơn nữa, không chỉ mang lại những lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ mà còn góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

ThS. Phùng Thị Thu Phương

Giảng viên khoa Xây dựng Đảng