PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NỮ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ BẮC KẠN

Phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn nói riêng không chỉ đảm việc nhà mà còn tích cực tham gia các lĩnh vực xã hội và đạt nhiều thành công, nắm giữ nhiều vị trí quan trọng. Nữ công chức, viên chức và người lao động (CC,VC-NLĐ) trong nhà trường luôn phát huy tốt vai trò, vị trí của mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao và đã có những đóng góp quan trọng góp phần xây dựng trường không ngừng lớn mạnh. Hiện nay, nữ CC,VC-NLĐ của đơn vị có 24 đồng chí (chiếm 63% tổng số cán bộ CC,VC-NLĐ của đơn vị). Nữ CC,VC-NLĐ Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn phần lớn được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, yêu nghề và có trách nhiệm cao đối với công việc (trình độ tiến sỹ: 01 đồng chí; thạc sỹ: 12 đồng chí; đại học, cao đẳng, trung cấp: 11 đồng chí). So với những năm trước đây, nữ CC,VC-NLĐ hiện nay không những được nâng cao về trình độ, số lượng, chất lượng mà ngày càng được trẻ hóa (độ tuổi dưới 40 có 16 đồng chí chiếm 66 % ).
Nữ CC,VC-NLĐ của nhà trường luôn nâng cao tinh thần, trách nhiệm không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, cố gắng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt công tác đào tạo bồi dưỡng của nhà trường. Bên cạnh sự nỗ lực của bản thân là sự tạo điều kiện của Ban Chi ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn nhà trường và sự giúp đỡ nhiệt tình của các đồng nghiệp nam, đến nay nữ cán bộ, giảng viên của nhà trường ngày càng trưởng thành, chủ động, sáng tạo hơn trong việc nắm bắt thông tin, vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy tích cực, phương tiện hiện đại vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh nhà. Do đặc thù của công việc là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức dự nguồn các chức danh lãnh đạo ở cơ sở nên nữ CC,VC-NLĐ nhà trường nói riêng gặp không ít khó khăn: Đa số giảng viên nữ tuổi đời, tuổi nghề còn rất trẻ, đang trong độ tuổi sinh con và nuôi con nhỏ trong khi nhiều lớp tổ chức giảng dạy và học tập ở các huyện trên địa bàn tỉnh, điều kiện đi lại khó khăn… Nhưng nữ CC,VC-NLĐ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, bảo đảm mọi hoạt động của nhà trường, phục vụ tốt nhiệm vụ dạy và học, quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng các mặt hoạt động của nhà trường. Đặc biệt, trong công tác lãnh đạo quản lý, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia ngày càng cao và nắm những vị trí chủ chốt trong Chi bộ, trong các tổ chức đoàn thể. Hiện nay có 01 đồng chí nữ giữ cương vị Phó bí thư Chi bộ – Phó Hiệu trưởng, 06 đồng chí là Trưởng, Phó phòng, khoa, 03 đồng chí tham gia Ban chi ủy, 03 đồng chí tham gia BCH Công đoàn trường, 01 đồng chí là phó Bí thư Chi đoàn… trên cương vị lãnh đạo, quản lý các đồng chí nữ đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng nhà trường vững mạnh. Đồng thời, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tham gia các lớp tập huấn ở Trung ương và địa phương; tham gia thực hiện đề tài cấp trường và cấp khoa… Các kết quả nghiên cứu được Hội đồng khoa học nhà trường đánh giá cao về tính ứng dụng, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng bài giảng, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường.
Cùng với việc thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trong những năm qua, nữ CC,VC-NLĐ của nhà trường còn tích cực tham gia và đạt được những thành tích đáng khích lệ trong các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng do tỉnh tổ chức. Hoạt động của Ban Nữ công nhà trường được duy trì, tạo ra nhiều cơ hội cho sự tiến bộ và phát triển của nữ CC,VC-NLĐ trong đơn vị. Ban nữ công thường xuyên quan tâm đến việc xây dựng tiêu chí: “Giỏi việc nước đảm việc nhà”. Nhân dịp kỷ niệm ngày 8/3; ngày 20/10 Ban Nữ công nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động cho chị em tham gia như: Thi nấu ăn, giao hữu cầu lông, giao lưu bóng chuyền hơi… những hoạt động đó chính là cơ sở thuận lợi để nữ CC,VC-NLĐ không ngừng học tập, trao đổi kinh nghiệm, đoàn kết, gắn bó giúp đỡ nhau trong công tác chuyên môn, trong cuộc sống. Điển hình, nhiều chị em trong nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Riêng năm 2018, có 03 chị đạt chiến sỹ thi đua cơ sở; 02 chị đạt chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 01 chị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.
Kết quả có được nêu trên là do Ban Nữ công đã xây dựng được một tập thể có tinh thần đoàn kết nhất trí cao, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh việc tự phê bình và phê bình; phát huy tinh thần tương thân tương ái; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chị em giữ vững lập trường; luôn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chị em có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, có ý chí vươn lên trong học tập cũng như trong công tác. Đặc biệt, có sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên của Chi ủy, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn nhà trường …
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, nữ CC,VC-NLĐ nhà trường cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:
Một là, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình hành động do Chi ủy, Công đoàn chỉ đạo, nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật.
Hai là, tích cực tham gia các hoạt động của đơn vị, đoàn thể, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.
Ba là, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện có hiệu quả NQ Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm. Tích cực học tập tốt chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Bốn là, tiếp tục nỗ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Rèn luyện để có kỹ năng công tác hoàn thành có hiệu quả nhiệm vụ được giao.
Năm là, đẩy mạnh hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện ở cơ quan và nơi cơ trú. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn… Thực hiện tốt những quy định của cộng đồng đề ra.
Sáu là, tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động nữ công. Tăng cường vai trò cá nhân của mỗi chị em.
Bảy là, tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt của Ban Chi ủy, BGH, BCH Công đoàn đối với hoạt động nữ để chị em phấn khởi, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2019 tin tưởng rằng nữ CC,VC-NLĐ Trường Chính trị Bắc Kạn tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển của nhà trường trong thời kỳ mới, xứng đáng với danh hiệu người phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”./.

CN. Hoàng Thị Nga
Khoa Lý luận MLN, TTHCM