Lễ Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính khóa 45, huyện Ba Bể

Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, ngày 15/6/2018, Trường Chính trị phối hợp với Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ba Bể tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính khóa 45 cho 70 học viên (khóa học 2018 – 2019), hệ không tập trung, nguồn ngân sách Nhà nước.

Tham dự Lễ khai giảng, về phía Trường Chính trị có đồng chí Nguyễn Minh Đức – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Âu Thị Hồng Thắm – Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; cùng các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng, giáo viên chủ nhiệm, giảng viên lên lớp. Về phía huyện Ba Bể có đồng chí Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức huyện ủy, Ban Tuyên giáo huyện ủy, các phòng, ban huyện Ba Bể và 70 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính khóa 45.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Nguyễn Minh Đức – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng đã chỉ rõ:

– Các đồng chí học viên đều là cán bộ chủ chốt, dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Được tham dự học lớp này là một vinh dự lớn, đồng thời cũng là việc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của các học viên đối với nhiệm vụ chính trị được giao. Do đó, các đồng chí cần nâng cao tinh thần học tập, thực hiện tốt quy chế học viên của Học viên và quy định của Nhà trường.

– Quá trình học tập các đồng chí học viên sẽ được nghiên cứu, trao đổi 06 học phần và đi nghiên cứu thực tế theo quy định.

Phần I. Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

Phần II. Những vấn đề cơ bản của Đảng Cộng sản, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam;

Phần III. Hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước;

Phần IV. Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội;

Phần V. Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân;

Phần VI. Tình hình, nhiệm vụ của tỉnh Bắc Kạn.

– Nhà trường sẽ chọn, cử các giảng viên, giảng viên kiêm chức có trình độ chuyên môn, có kỹ năng giảng dạy và kinh nghiệm lên lớp nhằm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, học tập của học viên; giúp các học viên tiếp thu tốt nhất kiến thức lý luận, thực tiễn và đạt kết quả học tập cao nhất.

Phòng NCKH – TT  -TL
The rules reveal of fiction apply to memoir opening hook, plot, structure, character development, narrative arc, theme.