KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC KẠN NĂM 2019

 

Công tác thanh tra đào tạo, bồi dưỡng có vai trò quan trọng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng mà còn góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy chế, quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, của nhà trường và bảo vệ quyền cũng như lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên trong nhà trường liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Tổ Thanh tra đào tạo, bồi dưỡng (sau đây gọi là Tổ thanh tra) hiện nay của Trường có 03 thành viên có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiêm túc trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn. Tổ thanh tra có nhiệm vụ giúp Ban Giám hiệu thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo, bồi dưỡng trong nhà trường và thực hiện quy trình thanh tra, kiểm tra theo đúng Quy chế Thanh tra đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ban hành kèm theo Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Năm 2019, công tác thanh tra đào tạo, bồi dưỡng đã thực hiện một số nội dung cơ bản sau:

* Đối với công tác theo dõi, giám sát hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trường

Ngay từ đầu năm Tổ Thanh chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, chủ động phân công các thành viên trong tổ tích cực thực hiện công tác theo dõi, giám sát việc ra đề thi, coi thi hết học phần, thi tốt nghiệp, hướng dẫn viết khóa luận; chấm thi hết học phần, chấm khóa luận, chấm thi tốt nghiệp,… đảm bảo đúng quy chế, quy định.

Thực hiện kế hoạch thanh tra, các đồng chí tổ viên được phân công đã tích cực, chủ động theo dõi, giám sát thường xuyên việc chấp hành giờ lên lớp của giảng viên và học tập của học viên tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng; trong thực thi nhiệm vụ, Tổ Thanh tra luôn nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo Ban Giám hiệu về những vấn đề nảy sinh trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và các công tác khác liên quan đến hoạt động chuyên môn để có biện pháp xử lý thỏa đáng. Trong năm 2019 Tổ Thanh tra đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế của giảng viên và học viên đối với 07 lớp TCLLCT-HC (từ K51 đến K57). Thanh tra thi tốt nghiệp 05 lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính (từ K46 đến K50).

 

 

Qua công tác thanh tra cho thấy: Lãnh đạo các khoa, phòng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, giảng viên hợp lý, đúng sở trường, đúng chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, đề ra các giải pháp phù hợp, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy. Giảng viên các khoa tích cực chủ động nghiên cứu soạn bài giảng, giờ thảo luận theo mẫu giáo án của Học viện. Phòng chức năng, khoa chuyên môn phối hợp chặt chẽ xây dựng lịch giảng dạy, học tập hợp lý, tránh được việc chồng chéo giữa các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy và học tập một số lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính mở tại nhà trường và một số huyện trên địa bàn tỉnh được triển khai và thực hiện nghiêm túc.

– Đối với giảng viên: Thực hiện nghiêm túc quy chế giảng viên; thực hiện việc ra, vào lớp đúng giờ; giáo án soạn, giảng theo mẫu giáo án do Học viện quy định; coi trọng thực tiễn, luôn gắn thực tiễn trong từng nội dung bài giảng. Giáo viên chủ nhiệm các lớp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quản lý chặt chẽ sĩ số học viên, theo dõi đôn đốc nhắc nhở học viên thực hiện nghiêm quy chế học viên, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần, góp phần tích cực nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện của học viên.

– Đối với học viên: Thực hiện nghiêm túc quy chế học viên. Học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn để vừa làm, vừa học, nỗ lực trong học tập và rèn luyện.

Nhìn chung, thông qua công tác theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra, Tổ Thanh tra đã giúp Ban Giám hiệu nhà trường nắm bắt các thông tin từ người học, nâng cao ý thức chấp hành nội quy, quy định của cả người học và người dạy. Các cuộc theo dõi, giám sát, kiểm tra bảo đảm đúng nguyên tắc hoạt động thanh tra là tuân theo pháp luật và các quy chế, quy định; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời cũng như không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, thời gian giám sát, kiểm tra; không làm cản trở hoạt động của tập thể, cá nhân là đối tượng thanh tra.

* Đối với công tác theo dõi, giám sát hoạt động khoa học của Trường

Phòng chức năng thực hiện tốt các hoạt động khoa học của Trường bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Cụ thể: Nghiệm thu 06 đề tài khoa học cấp cơ sở; phát hành 01 Bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn” nhân kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam; đăng bài viết lên Website… Cán bộ, giảng viên các khoa chuyên môn tham gia đầy đủ hoạt động nghiên cứu thực tế trong tỉnh; nghiêm túc thực hiện việc đưa học viên đi nghiên cứu thực tế tại các xã trên địa bàn huyện và các cơ quan, đơn vị của tỉnh; hướng dẫn học viên viết bài thu hoạch theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch và quy định của Học viện.

Kết quả trên có được là do Tổ Thanh tra đào tạo, bồi dưỡng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chi ủy, Ban Giám hiệu nhà trường; sự phối hợp chặt chẽ của các khoa chuyên môn, phòng chức năng, các tổ chức đoàn thể trong trường và đối tượng được thanh tra, có sự phối hợp nhịp nhàng trong việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Công tác thanh tra, kiểm tra luôn hoàn thành kế hoạch đề ra mang lại kết quả nhất định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, duy trì kỷ cương và từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường; các thành viên Tổ Thanh tra đào tạo, bồi dưỡng đều có trình độ chuyên môn sau đại học; luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; có ý thức khắc phục khó khăn; luôn đoàn kết, thống nhất trong việc thực thi nhiệm vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn tồn tại một số hạn chế như: Nội dung công tác giám sát, kiểm tra chưa phong phú, chưa toàn diện; đa số lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính được mở tại các huyện trên địa bàn tỉnh, cách xa Trường, nên ít nhiều gây khó khăn trong việc theo dõi, giám sát giờ lên lớp; cán bộ làm công tác thanh tra hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm nên thời gian dành cho hoạt động thanh tra còn hạn chế, chưa được đào tạo đúng về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm chưa nhiều nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác thanh tra, kiểm tra; việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thanh tra chưa kịp thời và đầy đủ nên tính chuyên nghiệp trong công việc còn hạn chế; các quy định trong bộ quy chế của Học viện chưa thực sự đầy đủ, cũng là một khó khăn cho công tác thanh tra.

Một số kinh nghiệm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thanh tra đào tạo, bồi dưỡng ở Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn:

Một là, Có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác thanh tra đào tạo, bồi dưỡng của Cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường. Đồng thời thường xuyên tiến hành việc quán triệt đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên trong Trường các quy chế, quy định liên quan đên hoạt động đào tạo, bồi dường và nghiên cứu khoa học và các quy chế có liên quan. Xác định rõ ý nghĩa, mục đích, vai trò, chức năng của công tác kiểm tra, giám sát; tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong nhận thức và hành động. Khắc phục những bất đồng về nhận thức, e ngại, nể nang, né tránh trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Hai là, Công tác thanh tra đào tạo, bồi dưỡng cần được xây dụng kế hoạch ngày từ đầu năm, phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp cho từng thành viên trong tổ, bảo đảm phù hợp với các kế hoạch khác của nhà trường. Đồng thời cần thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, chương trình, kế hoạch,… công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường theo đúng các quy chế, quy định của Học viện và nhà Trường.

Ba là, Cần có sự tạo điều kiện, phương tiện, thời gian, kinh phí cho hoạt động thanh tra, đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, phương pháp công tác cho cán bộ được cử làm công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, để cán bộ làm công tác thanh tra yên tâm công tác./.

ThS. Nguyễn Ngọc Minh

Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng