CHI BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC KẠN PHÁT HUY TINH THẦN DÂN CHỦ, SÁNG TẠO, ĐỔI MỚI, TRÍ TUỆ TRONG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO ĐƠN VỊ PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2021

Chiều ngày 08/01/2021, Chi bộ Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Hội nghị có sự tham gia của đông đủ đảng viên trong Chi bộ, Đồng chí Nguyễn Minh Đức – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường dự và chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Âu Thị Hồng Thắm – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trường Nhà trường trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ trong tâm năm 2021 của Chi bộ. Từ Báo cáo cho thấy, trong năm 2020 Chi bộ Trường chính trị tỉnh Bắc Kạn gặp những thuận lợi và khó khăn nhất định, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Chi bộ.

Về thuận lợi: Chi bộ Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; Ban Chi ủy luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức khắc phục khó khăn, chủ động trong công tác.

Về khó khăn, hạn chế: Bên cạnh những khó khăn, hạn chế mang tính khách quan như tình hình thiên tai, dịch bệnh trong năm diễn biến phức tạp; lực lượng cán bộ, giảng viên còn thiếu; cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, Nhà trường còn gặp những khó khăn, hạn chế mang tính chủ quan như lực lượng giảng viên trẻ còn thiếu vốn kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn; thu nhập của công chức, viên chức và người lao động còn thấp ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng trong quá trình công tác.

Báo cáo cũng chỉ ra được nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế như: Biên chế còn thiếu do không có nguồn tuyển, tiêu chuẩn đầu vào cao. Một số ít cán bộ, đảng viên thực thi nhiệm vụ được giao chưa sáng tạo, khoa học; chưa đầu tư nhiều thời gian cho nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, năng lực thực tiễn. Kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học còn ít, do nguồn ngân sách của tỉnh khó khăn.

Mặc dù còn có những khó khăn, hạn chế nhất định, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Cấp ủy Chi bộ, sự đồng thuận. đoàn kết, quyết tâm vượt mọi khó khăn của tập thể cán bộ, đảng viên, năm 2020 hoạt động của Chi bộ Trường Chính trị tỉnh cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực công tác, có 02 đảng viên được Chi bộ tặng giấy khen “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020. Với những cố gắng đó, Chi bộ nhà trường đã được Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn xếp loại tập thể cấp ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng giấy khen tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2020.

Để định hướng cho công tác đảng năm 2021, trên cơ sở những phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân, phát huy những thành tựu đã đạt được, Hội nghị cũng đã xác định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và 07 giải pháp triển khai thực hiện công tác năm 2021. Những giải pháp được xây dựng đã bám sát vào tình hình thực tế của Chi bộ, nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đó là các giải pháp:

Một là, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đạo đức công vụ; tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 07- ĐA/TU của Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017 – 2022. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; tuyên truyền sâu rộng trong toàn Chi bộ về các sự kiện quan trọng, ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong năm 2021.

Hai là, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong mọi hoạt động của Đảng và chính quyền, đoàn thể; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Chi uỷ, Chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Chi ủy đối với các hoạt động của đảng viên; xử lý kịp thời đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, các quy định của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình.

Bốn là, chỉ đạo thực hiện tốt việc tuyển dụng, rà soát, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận. Động viên cán bộ, đảng viên tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước,…

Năm là, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua trong đơn vị kịp thời và thiết thực. Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tự giác học tập, rèn luyện nhằm không ngừng đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Sáu là, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tiếp tục tăng cường sự phối hợp với các sở, ban, ngành trong tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng. Cùng đó, phối hợp với các huyện, thành ủy và các Trung tâm bồi dưỡng chính trị tăng cường quản lý hoạt động dạy – học của các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

Bảy là, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo; tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, chỉ rõ những khó khăn, hạn chế còn tồn tại để xây dựng giải pháp khắc phục, cùng với sự giúp đỡ của các cơ quan cấp trên, sự phối kết hợp tích cực của các cơ quan, đơn vị có liên quan, sự quyết tâm, đồng lồng của cả tập thể Chi bộ, tin tưởng rằng bước sang năm mới 2021, Chi bộ Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục hoàn thành suất xắc mọi nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa./.

Minh Anh