Chuyên Mục

Bài viết nghiên cứu, trao đổi

TỈNH BẮC KẠN NỖ LỰC THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO NĂM 2022

Bắc Kạn là tỉnh miền núi vùng cao nằm ở vùng Đông Bắc Bắc bộ có địa hình tự nhiên không thuận lợi, tỉ lệ dân tộc thiểu số chiếm trên 88%. Sản xuất nông lâm nghiệp là chủ yếu, chính vì vậy đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn, Theo kết…