Chuyên Mục

Nghiên cứu khoa học

THÔNG TIN THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC NĂM 2020

Danh mục đề tài khoa học TT Cấp thực hiện Mã số Tên đề tài, sáng kiến Chủ nhiệm Đơn vị chủ trì 1 Cấp cơ sở 5.2020.01 Chất lượng đội ngũ y, bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn hiện nay Tô Lan Hương…