Chuyên Mục

Nghiên cứu khoa học

HỒ CHÍ MINH – NHÀ VĂN HÓA KIỆT XUẤT

Thế giới nói đến Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam là một trong số ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay khi còn sống. Nhà thơ Ôxip Manđenxtam (Nga) đã nhận xét về…

TÌM LẠI DẤU CHÂN NGƯỜI TRÊN QUÊ HƯƠNG BẮC KẠN

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ thiên tài muôn vàn kính yêu của nhân dân các dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất; người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ…