BAN GIÁM HIỆU
truongchinhtri.tct@backan.gov.vn

 • Họ và tên:

  NGUYỄN MINH ĐỨC

 • Chức vụ:
  Hiệu trưởng
 • Học hàm, học vị:
  Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
 • Điện thoại:
  02093.873.059
 • Email:
 • Họ và tên:

  ÂU THỊ HỒNG THẮM

 • Chức vụ:
  Phó Hiệu trưởng
 • Học hàm, học vị:
  Tiến sĩ Lịch sử
 • Điện thoại:
  02093.870.068
 • Email:
 • Họ và tên:

  ĐỖ TÀI

 • Chức vụ:
  Phó Hiệu trưởng
 • Học hàm, học vị:
  Thạc sĩ Triết học
 • Điện thoại:
 • Email: