BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THAM GIA LỚP TẬP HUẤN KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN NĂM 2018

Ngày 05/11/2018, Đoàn Các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch số 27-KH/ĐTN về tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2018. Chương trình tập huấn đã được triển khai thực hiện vào ngày 12/12/2018 tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn theo đúng Kế hoạch. Chi đoàn Trường Chính trị đã cử 01 đồng chí thuộc Ban Chấp hành Chi đoàn tham gia tập huấn theo chỉ đạo của Đoàn Các cơ quan tỉnh.

Chương trình tập huấn gồm 03 chuyên đề do báo cáo viên Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, Tỉnh Đoàn Bắc Kạn và Đoàn Các cơ quan tỉnh triển khai, gồm đồng chí Triệu Hồng Thái – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Các cơ quan tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Huế – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Hương – Bí thư Đoàn Các cơ quan tỉnh.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thị Huế – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao đổi cùng lớp

Đối tượng tham gia chương trình tập huấn là các đồng chí đại diện Ban Chấp hành Đoàn, chi đoàn cơ sở của các đơn vị trực thuộc Đoàn Các cơ quan tỉnh. Tham gia tập huấn có 48/51 đồng chí là thành viên Ban Chấp hành Đoàn, chi đoàn cơ sở các cơ quan tỉnh.

Cán bộ đoàn cấp cơ sở tại các cơ quan đều hoạt động đoàn theo hình thức kiêm nhiệm, không được đào tạo chuyên ngành về hoạt động đoàn; mặt khác hoạt động theo nhiệm kỳ, nên thường có sự thay đổi. Do vậy, việc tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn hằng năm cho cán bộ đoàn là việc làm cần thiết. Nội dung tập huấn năm 2018, Đoàn Các cơ quan đã lựa chọn ba chuyên đề thiết thực để triển khai, gồm: Kiến thức chung về tổ chức Đoàn; Kỹ năng điều hành các cuộc họp, hội nghị; Kỹ năng tổ chức các phong trào tình nguyện.

Tuy thời gian tập huấn không nhiều nhưng đã cung cấp những kiến thức, kỹ năng giúp cán bộ đoàn cấp cơ sở từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, phấn đấu đạt hiệu quả ngày càng cao. Thông qua hoạt động tập huấn, các cán bộ đoàn đã được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác đoàn, những cách thức hoạt động hiệu quả, đề xuất những ý tưởng, ý kiến đóng góp đối với Đoàn cấp trên để đẩy mạnh hoạt động hơn nữa, củng cố và phát huy vai trò của tổ chức đoàn; góp phần khẳng định vai trò của thanh niên trong quá trình phát triển đơn vị, địa phương./.

 

Chú thích ảnh 1: Đ/c Triệu Hồng Thái – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Các cơ quan tỉnh trao đổi chuyên đề cùng lớp

 

ThS. Triệu Thị Phượng Chuyên

Phòng NCKH-TT-TL