Bắc Kạn: Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, năm 2018

Ngày 12/3/2018, tại Hội trường các Ban xây dựng Đảng, Tỉnh ủy Bắc Kạn khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho 261 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, năm 2018.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Hiệp – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học; Hà Đức Tuyến – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý lớp học; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh; 261 học viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Tham gia lớp học, các học viên được học tập các chuyên đề: Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay và những gợi ý chính sách đối với tỉnh Bắc Kạn; một số nội dung chủ yếu của Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; văn hóa chính trị của người lãnh đạo, quản lý trong quá trình thực thi quyền lực chính trị ở nước ta hiện nay; thực trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nước ta hiện nay và định hướng, giải pháp sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải cách nền hành chính công theo tinh thần “xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động”; đường lối, chính sách và giải quyết thực tiễn vấn đề dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam, những vấn đề đặt ra ở tỉnh Bắc Kạn; liên kết vùng Tây Bắc trong phát triển kinh tế – xã hội hiện nay và những gợi ý chính sách đối với tỉnh Bắc Kạn; cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Thời cơ, những thách thức đối với Việt Nam và vấn đề đặt ra đối với Bắc Kạn; công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đến nay và một số chủ trương, giải pháp đến năm 2020; tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh Bắc Kạn sau nửa nhiệm kỳ (2015 – 2020), nhìn lại và định hướng phát triển đến năm 2020.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Hiệp đã nhấn mạnh mục tiêu, ý nghĩa của lớp bồi dưỡng và yêu cầu các học viên học tập nghiêm túc nhằm tiếp thu tối đa những kiến thức các giảng viên đã truyền thụ để vượt qua kỳ thi sát hạch với kết quả tốt nhất.